کلیدواژه‌ها = تعهد سازمانی
بررسی وضعیت تعهد سازمانی در دانشجویان کارورز هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (1401)

دوره 12، 3-4، مهر 1402، صفحه 4-11

معصومه آلبوغبیش؛ سیامک نظری؛ سارا آدرویشی؛ محمد حسین حقیقی زاده


بررسی رابطه بین توانمندسازی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی – درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان (1397)

دوره 9، 1-2، فروردین 1399، صفحه 23-29

10.52547/ethicnurs.9.1.2.23

فریبا بیکی؛ احمد تقوی؛ زهرا مهر بخش؛ آسیه خلیلی


بررسی رابطه‌ی اخلاق سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان ستادی جمعیت هلال احمر

دوره 6، 1-2، فروردین 1396، صفحه 47-54

ایرج صالحی؛ اصغر مکارم؛ محمدعلی حسینی؛ وحید بختیاری


بررسی همبستگی تعهد سازمانی با حساسیت اخلاق حرفه‌ای در پرستاران غرب استان گلستان

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 25-32

علی صدرالهی؛ زهرا خلیلی