نویسنده = حمید حجتی
ارتباط هوش اخلاقی با خشم در پرستاران تامین اجتماعی

دوره 7، 3-4، مهر 1397، صفحه 1-7

10.52547/ethicnurs.7.3.4.1

فاطمه کاشانی؛ حمید حجتی؛ نفیسه حکمتی پور؛ ابولفضل فرهادی


بررسی نگرش پرستاران نسبت به مراقبت‌های پایان عمر در بیمارستان های تامین اجتماعی استان گلستان

دوره 4، شماره 4، دی 1394، صفحه 17-23

حمید حجتی؛ سمیه ارازی؛ ناهید مظفری؛ زهرا قزلسفلی؛ گلبهار آخوندزاده؛ نفیسه حکمتی پور؛ جمیله میرزاعلی


بررسی نگرش پرستاران نسبت به مراقبت از بیمار در حال مرگ در بیمارستان های تامین اجتماعی استان گلستان

دوره 4، شماره 4، دی 1394

حمید حجتی


بررسی عوامل موثر بر اشتباهات دارویی آسیب زننده به بیماران از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشکده علوم پزشکی آبادان در سال 1390

دوره 2، شماره 3، مهر 1392

نوراله طاهری؛ مجتبی رشیدی اوندی؛ حمید حجتی؛ زهرا گرجیان


بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز نسبت به وضعیت رعایت اخلاق حرفه ای اساتید در دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 1389

دوره 2، شماره 3، مهر 1392

نادر آقاخانی؛ فرخنده شریف؛ حمید شریف نیا؛ میترا حکمت افشار؛ نوشین بهشتی پور؛ ندا جمالی مقدم؛ حمید حجتی؛ سامیه غنا


مقایسه رضایتمندی بیماران از روش کنترل درددر دو روش خود کنترلی و تزریق عضلانی :توجه به معیارهای اخلاقی در مراقبت از بیمار

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392

حمید حجتی؛ محسن آقا ملایی؛ صدیقه فیاض؛ رسول اسلامی اکبر؛ سیده مرضیه موسوی؛ نفیسه حکمتی پور