نویسنده = عصمت نوحی
تاثیر آموزش به روش تیمی بر خودمراقبتی مددجو یان تحت عمل سزارین

دوره 8، 1-2، فروردین 1398، صفحه 66-73

10.52547/ethicnurs.8.1.2.66

سمیه مویدی؛ عصمت نوحی؛ محمد بنی اسدی


بررسی معنویت و مراقبت معنوی در کارکنان پرستاری بخش های داخلی و جراحی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و یکسان سازی آن با رعایت حریم شخصی سالمندان بستری در این بخش‌ها

دوره 6، 3-4، مهر 1396، صفحه 22-30

10.52547/ethicnurs.6.3.4.22

عصمت نوحی؛ مرضیه ذی حقی؛ عباس عباس زاده؛ یونس جهانی


بررسی رعایت ارزش های حرفه ای در پرستاران بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1394

دوره 6، 3-4، مهر 1396، صفحه 31-39

10.52547/ethicnurs.6.3.4.31

فوزیه آبادی؛ فائزه آبادی؛ تابنده صادقی؛ عصمت نوحی


بررسی نگرش و عملکرد دانشجویان،مدیران و مدرسین پرستاری نسبت به کاربرد اخلاق در حرفه پرستاری

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 1-7

10.52547/ethicnurs.5.2.1

عصمت نوحی؛ سامیه غنا؛ لیلا جویباری؛ سهیلا کلانتری


خطاهای اخلاقی در پرستاران بیمارستان شهید بهشتی یاسوج در سال 1393

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 16-23

10.52547/ethicnurs.5.2.3

عصمت نوحی؛ محمد ذوالعدل؛ ابوالفضل دهبانی زاده؛ حسن عبیدی؛ جلال پوران فرد


اهمیت اخلاق در آموزش و میزان رعایت آن از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-7

10.52547/ethicnurs.5.1.1

فاطمه فرحبخش؛ عصمت نوحی؛ فرزانه ذوالعلی


تأثیر آموزش پرستاری مبتنی بر شواهد برتصمیم گیری بالینی پرستاران

دوره 2، شماره 4، دی 1392، صفحه 43-49

عصمت نوحی؛ اسماء عبدالله یار؛ طیبه فصیحی هرندی