کلیدواژه‌ها = علوم پزشکی
چت جی پی تی (Chat GPT) در پزشکی و سلامت: نگاهی جامع به تکنولوژی نو ظهور به عنوان شمشیر دو لبه آموزش در مراقبت و اخلاق در به کارگیری

دوره 12، 1-2، فروردین 1402، صفحه 1-2

لیلی مصلی نژاد


بررسی وضعیت آموزش پاسخگو در گروه های آموزشی بالینی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دوره 12، 1-2، فروردین 1402، صفحه 5-11

محمد صادق صنیع جهرمی؛ لهراسب طاهری؛ مرضیه حق بین؛ مهدی چگین؛ نیما فتاحی؛ سمانه عبیری


بررسی دروس مرتبط با اخلاق حرفه ای در برنامه درسی رشته های مختلف علوم پزشکی در ایران

دوره 11، 3-4، مهر 1401، صفحه 32-41

محمدرضا رجبعلی پور؛ فاطمه رستگاری؛ فهیمه قنبری زاده


دانشجویان علوم پزشکی در برنامه آموزشی دوران بحران کرونا از آموزش چه می خواهند؟ بیان انتظارات و راهکارهای دانشجویان

دوره 10، 1-2، فروردین 1400، صفحه 4-11

لیلی مصلی نژاد؛ شکوفه آتش پور؛ نوید کلانی


رابطه شرایط دانشگاهی و تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی ایران نسبت به افت تحصیلی: مروری نظام‌مند و مقایسه ای با نظرات استادان دانشگاه

دوره 8، 1-2، فروردین 1398، صفحه 1-13

10.52547/ethicnurs.8.1.2.1

رضوان انصاری؛ علی اکبر حقدوست؛ طاهره چنگیز


جایگاه اخلاق در آموزش علوم پزشکی ایران

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 1-7

فرشته عادل مشهد سری؛ غلامرضا عطایی