کلیدواژه‌ها = بیمار
بررسی ارتباط بین هوش اخلاقی و نگرش نسبت به ایمنی بیمار در پرستاران شاغل در بیمارستان آموزشی شهرستان دزفول ( 1400)

دوره 11، 1-2، فروردین 1401، صفحه 9-18

وحید خیراندیش؛ فرزانه محمدنژاد؛ هادی بهرامی؛ مائده طیب پور


رعایت شأن بیماران بخش‌های اورژانس از دیدگاه پرستاران و بیماران بر اساس پژوهش توصیفی

دوره 11، 1-2، فروردین 1401، صفحه 65-73

حمیدرضا حریریان؛ الهام محمودی؛ هادی حسنخانی


مروری بر عوامل مؤثر بر کرامت انسانی ادراک شده بیماران

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 9-17

10.52547/ethicnurs.5.1.9

شهین طاقی


بررسی دیدگاه پرستاران بیمارستان دکتر مسیح دانشوری تهران درباره ی عوامل مؤثر در برقراری ارتباط بین پرستاران و بیماران

دوره 3، شماره 3، مهر 1393، صفحه 47-53

بهشته جبلی؛ الهام قازنجایی


موانع برقراری ارتباط موثر پرستار- بیمار از دیدگاه پرستاران

دوره 2، شماره 4، دی 1392، صفحه 1-6

سمیه رمضانلی؛ مرضیه کارگر جهرمی؛ ملیحه طالبی زاده؛ لیلا طاهری؛ راضیه زاهدی


میزان رعایت کدهای اخلاق حرفه ای در کادر درمانی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دوره 2، شماره 2، تیر 1392، صفحه 1-10

محمد امین قبادی فر؛ لیلی مصلی نژاد