نویسنده = لیلی مصلی نژاد
چت جی پی تی (Chat GPT) در پزشکی و سلامت: نگاهی جامع به تکنولوژی نو ظهور به عنوان شمشیر دو لبه آموزش در مراقبت و اخلاق در به کارگیری

دوره 12، 1-2، فروردین 1402، صفحه 1-2

لیلی مصلی نژاد


برنامۀ جامع مطالعه موردی درس اخلاق بر اساس مدل یادگیری ترکیبی و تأثیر آن بر شاخص‌های یادگیری فعال

دوره 12، 1-2، فروردین 1402، صفحه 62-71

عاطفه کرم زاده؛ لیلی مصلی نژاد؛ لیلی بذرافکن


طراحی ، اجرا و ارزشیابی آموزش مجازی دانشگاه براساس مدل تغییر کرن در دوران کووید و ارزشیابی برنامه مبتنی بر تجربه سه ساله دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دوره 11، 1-2، فروردین 1401، صفحه 27-38

لیلی مصلی نژاد؛ صدیقه نجفی پور؛ راضیه زاهدی؛ عاطفه کرم زاده؛ مریم صباغی


ساخت و اعتبارسنجی ابزار سنجش ابعاد پنهان برنامۀ درسی در علوم پزشکی بر اساس یک مطالعۀ هیبریدی

دوره 10، 3-4، مهر 1400، صفحه 13-21

لیلی مصلی نژاد؛ نوید کلانی؛ رسول اسلامی اکبر؛ منصور تفویضی؛ عرفان محمدی


آموزش پزشکی در بحران پسا کرونا بر اساس عصر دانی محور یا افول دانش پس از بحران

دوره 10، 3-4، مهر 1400، صفحه 97-100

لیلی مصلی نژاد؛ مرتضی غلامی


دانشجویان علوم پزشکی در برنامه آموزشی دوران بحران کرونا از آموزش چه می خواهند؟ بیان انتظارات و راهکارهای دانشجویان

دوره 10، 1-2، فروردین 1400، صفحه 4-11

لیلی مصلی نژاد؛ شکوفه آتش پور؛ نوید کلانی


بررسی سطح دیسترس اخلاقی در پرستاران و پزشکان مراقب از بیماران مبتلا به کووید 19 : یک مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1399

دوره 9، 3-4، مهر 1399، صفحه 1-8

10.52547/ethicnurs.9.3.4.1

لیلی مصلی نژاد؛ سمانه عبیری؛ نوید کلانی


تبیین شاخص های اخلاق تدریس در اموزش علوم پزشکی :یک مطالعه ترکیبی

دوره 9، 3-4، مهر 1399، صفحه 86-94

10.52547/ethicnurs.9.3.4.86

لیلی مصلی نژاد؛ منصور تفویضی؛ محمد امین مرادیان


بررسی تعارض کار- خانواده در پرستاران و پزشکان مراقب از بیماران مبتلا به کوید 19: یک چالش اخلاقی در کادر درمانی

دوره 9، 1-2، فروردین 1399، صفحه 93-101

10.52547/ethicnurs.9.1.2.93

لیلی مصلی نژاد؛ سمانه عبیری؛ مجتبی زینی؛ ناصر حاتمی؛ نوید کلانی


یادگیری سیار در آموزش پزشکی و عوامل موثر

دوره 9، 1-2، فروردین 1399، صفحه 102-111

10.52547/ethicnurs.9.1.2.102

لیلی مصلی نژاد؛ منصور درویشی تفویضی؛ علی خیمه


رابطه بین هوش اخلاقی و سازگاری اجتماعی با شیوه های مقابله استرس در دستیاران تخصصی پزشکی دانشگاه های تهران در سال 1394

دوره 4، شماره 4، دی 1394، صفحه 33-41

سمانه مشرقی کاویجانی؛ آناهیتا خدابخشی کولایی؛ رحیم حمیدی پور؛ لیلی مصلی نژاد


گرایش به رفتار جنس مخالف: یک هنجار شکنی اخلاقی– اجتماعی یا اختلال در هورمون‌های جنسی

دوره 2، شماره 2، تیر 1392

سعید سبحانیان؛ محسن حجت؛ لیلی مصلی نژاد


میزان رعایت کدهای اخلاق حرفه ای در کادر درمانی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دوره 2، شماره 2، تیر 1392، صفحه 1-10

محمد امین قبادی فر؛ لیلی مصلی نژاد