کلیدواژه‌ها = نگرش
بررسی سطح نگرش، رضایتمندی، اثربخشی و چالش‌های آموزش مجازی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در پاندمی کووید19

دوره 12، 3-4، مهر 1402، صفحه 12-22

فاطمه ربانی؛ اعظم سعیدی کیا؛ اندیشه حامدی


تأثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشکدۀ پرستاری نسبت به پیوند اعضا

دوره 12، 1-2، فروردین 1402، صفحه 22-30

محمد علی نژاد مقدم؛ زهره اسکندری ثالث؛ نرگس خادم مقدم؛ سمانه صفری


بررسی ارتباط بین هوش اخلاقی و نگرش نسبت به ایمنی بیمار در پرستاران شاغل در بیمارستان آموزشی شهرستان دزفول ( 1400)

دوره 11، 1-2، فروردین 1401، صفحه 9-18

وحید خیراندیش؛ فرزانه محمدنژاد؛ هادی بهرامی؛ مائده طیب پور


بررسی نگرش پرستاران نسبت به مراقبت‌های پایان عمر در بیمارستان های تامین اجتماعی استان گلستان

دوره 4، شماره 4، دی 1394، صفحه 17-23

حمید حجتی؛ سمیه ارازی؛ ناهید مظفری؛ زهرا قزلسفلی؛ گلبهار آخوندزاده؛ نفیسه حکمتی پور؛ جمیله میرزاعلی


بررسی نگرش دانشجویان کارورز پرستاری دربارۀ اتانازی در سال 1392

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 49-55

لادن ناصح؛ رحیم علی شیخی؛ رسول جعفری؛ حسین رفیعی


مقایسه نگرش دانشجویان پرستاری ابتدای تحصیل با دانشجویان سال آخر دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه شیراز نسبت به اخلاق حرفه ای (1391)

دوره 2، شماره 3، مهر 1392

احمد کلاته ساداتی؛ حمزه صالح زاده؛ سرور همتی؛ منیژه درویش؛ راضیه ایلوان کشکویی