دوره و شماره: دوره 8، 1-2، فروردین 1398 
رابطه شرایط دانشگاهی و تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی ایران نسبت به افت تحصیلی: مروری نظام‌مند و مقایسه ای با نظرات استادان دانشگاه

صفحه 1-13

10.52547/ethicnurs.8.1.2.1

رضوان انصاری؛ علی اکبر حقدوست؛ طاهره چنگیز


مقایسه دیدگاه پرسنل اتاق عمل و بیماران نسبت به میزان رعایت حریم خصوصی

صفحه 14-20

10.52547/ethicnurs.8.1.2.14

مریم مردانی شورجه؛ راحله ثابت سروستانی؛ علی خانی جیحونی؛ عزیزالله دهقان


بررسی مقایسه‌ای تأثیر آموزش بر اساس نظریه‌های فرانظری و رفتار برنامه‌ریزی شده بر میزان مصرف شیر و لبنیات در میان دانشجویان

صفحه 21-28

10.52547/ethicnurs.8.1.2.21

ابوالفضل فرهادی


بررسی میزان هوش معنوی ، میزان رعایت کدهای اخلاق حرفه ایی و ارتباط ان دو در پرستاران شاغل در بیمارستان شهید صدوقی یزد

صفحه 29-37

10.52547/ethicnurs.8.1.2.29

ایمانه باقری؛ نیر سلمانی؛ زهرا ماندگاری؛ بهاره فلاح؛ بهروز پاک چشم


وضعیت رعایت شأن و کرامت بیماران بستری از دیدگاه پرستاران: یک مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1397

صفحه 38-44

10.52547/ethicnurs.8.1.2.38

اسماعیل رعیت دوست؛ نوید کلانی؛ موسی زارع


بررسی ارتباط بین جو اخلاقی و تمایل به حضور فعال در میان پرسنل اتاق عمل و هوشبری جهرم (1397): بر اساس یک پژوهش توصیفی- مقطعی

صفحه 45-53

10.52547/ethicnurs.8.1.2.45

موسی زارع؛ نوید کلانی؛ اسماعیل رعیت دوست


بررسی رضایتمندی بیماران از مراقبت ها و خدمات پرستاری در ایران : مرور سیستماتیک

صفحه 54-65

10.52547/ethicnurs.8.1.2.54

ترانه تقوی لاریجانی؛ فاطمه نجفی


تاثیر آموزش به روش تیمی بر خودمراقبتی مددجو یان تحت عمل سزارین

صفحه 66-73

10.52547/ethicnurs.8.1.2.66

سمیه مویدی؛ عصمت نوحی؛ محمد بنی اسدی