دوره و شماره: دوره 8، 3-4، مهر 1398 
بررسی میزان خطاهای انسانی در فرآیند پذیرش بیماران در اتاق عمل در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (1396)

صفحه 1-6

10.52547/ethicnurs.8.3.4.1

سعید جزینی درچه؛ محمد قاسم بندی؛ جابر ذبیحی راد


بررسی سطح آگاهی متخصصین بالینی از شرایط قانونی و اخلاقی اخذ رضایت و برائت از بیماران (۱۳۹۷)

صفحه 7-13

10.52547/ethicnurs.8.3.4.7

ابراهیم صادقی؛ فاطمه گلستان؛ محمد رحمانیان؛ مهدی فروغیان


بررسی تأثیر آموزش اصول اخلاق حرفه ای، برکنترل خشم در کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان کرمان 97-1396

صفحه 14-20

10.52547/ethicnurs.8.3.4.14

سید فخرالدین حسینی؛ سید حبیب الله حسینی؛ احمد رضا صیادی


هنجاریابی مقیاس سنجش ارزش های حرفه ای پرستاری در دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی مشهد

صفحه 21-29

10.52547/ethicnurs.8.3.4.21

موسی سجادی؛ راهله برادران؛ عباس صادقیان؛ کوکب بصیری مقدم


مقایسه حساسیت اخلاقی دانشجویان ترم اخر پرستاری و پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

صفحه 30-36

10.52547/ethicnurs.8.3.4.30

زهرا مصطفویان؛ جواد غلامپور؛ آرزو فرج پور؛ سمیه اکبری فارمد؛ محمدعلی راه چمنی


ارتباط دیسترس اخلاقی و تکامل اخلاقی در پرستاران دانشگاه علوم پزشکی بم

صفحه 37-43

10.52547/ethicnurs.8.3.4.37

اعظم رحمانیان؛ طیبه میرزایی؛ سکینه سبزواری


اصول اخلاق پزشکی از دیدگاه ابن سینا و زکریای رازی و مقایسۀ آن با اصول اخلاقی فیزیوتراپی مدرن

صفحه 44-49

10.52547/ethicnurs.8.3.4.44

امین کردی یوسفی نژاد؛ مریم شمسایی؛ نسرین سهرابی


تبیین اثر بخشی آموزش انسان شناسی صدرایی بر اخلاق حرفه‌ای پزشکی (یک مطالعه کیفی)

صفحه 50-60

10.52547/ethicnurs.8.3.4.50

لطف اله دژکام؛ منصور درویشی تفویضی؛ نوید کلانی