کلیدواژه‌ها = اخلاق پزشکی
برنامۀ جامع مطالعه موردی درس اخلاق بر اساس مدل یادگیری ترکیبی و تأثیر آن بر شاخص‌های یادگیری فعال

دوره 12، 1-2، فروردین 1402، صفحه 62-71

عاطفه کرم زاده؛ لیلی مصلی نژاد؛ لیلی بذرافکن


تبیین تجارب بالینی دانشجویان هوشبری و اتاق عمل از اخلاق حرفه ای در اتاق عمل: یک مطالعه کیفی

دوره 11، 1-2، فروردین 1401، صفحه 74-88

سمانه عبیری؛ مهسا خرم کیش؛ مجتبی زینی؛ طاهره عبدیان؛ نوید کلانی


تجربۀ دانشجویان از آموزش جامع درس اخلاق بر اساس روش مبتنی بررسی موردها و رویکرد یادگیری ترکیبی مطالعۀ کیفی در ژانر پدیدارشناسی

دوره 10، 3-4، مهر 1400، صفحه 42-48

عاطفه کرم زاده؛ لیلا بذرافکن؛ لیلی مصلی نژاد؛ مهدی دستپاک


ارائه مدل پیشنهادی دادن خبر بد به بیمار و خانواده بر اساس فرهنگ ایرانی –اسلامی: یک مطالعه هیبرید

دوره 10، 1-2، فروردین 1400، صفحه 26-35

اکرم السادات سادات حسینی


اصول اخلاق پزشکی از دیدگاه ابن سینا و زکریای رازی و مقایسۀ آن با اصول اخلاقی فیزیوتراپی مدرن

دوره 8، 3-4، مهر 1398، صفحه 44-49

10.52547/ethicnurs.8.3.4.44

امین کردی یوسفی نژاد؛ مریم شمسایی؛ نسرین سهرابی


تبیین اثر بخشی آموزش انسان شناسی صدرایی بر اخلاق حرفه‌ای پزشکی (یک مطالعه کیفی)

دوره 8، 3-4، مهر 1398، صفحه 50-60

10.52547/ethicnurs.8.3.4.50

لطف اله دژکام؛ منصور درویشی تفویضی؛ نوید کلانی


بیماری با آسیب مغزی هیپوکسیک و بیماری با ضربه مغزی: اولویت‌بندی در بخشICU

دوره 6، 3-4، مهر 1396، صفحه 9-13

10.52547/ethicnurs.6.3.4.9

نوید کلانی؛ منصور درویشی تفویضی


اعلام خبر بد به بیمار و خانواده : سرطان بدخیم حنجره و عمل لارنژکتومی

دوره 6، 1-2، فروردین 1396، صفحه 32-36

اکرم ثناگو؛ الهه حصاری؛ لیلا جویباری


اولویت های درس اخلاق پزشکی از دیدگاه مدرسین دانشگاه علوم پزشکی شیراز و جهرم در سال 1391

دوره 4، شماره 4، دی 1394، صفحه 1-7

سید اسماعیل مناقب؛ یحیی صادقی مزیدی


جایگاه اخلاق در آموزش علوم پزشکی ایران

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 1-7

فرشته عادل مشهد سری؛ غلامرضا عطایی