دوره و شماره: دوره 10، 1-2، فروردین 1400 
نامه به سردبیر: فرهنگ پژوهش و تقلب در پژوهش

صفحه 1-3

محمدرضا شیخی‌ چمان


دانشجویان علوم پزشکی در برنامه آموزشی دوران بحران کرونا از آموزش چه می خواهند؟ بیان انتظارات و راهکارهای دانشجویان

صفحه 4-11

لیلی مصلی نژاد؛ شکوفه آتش پور؛ نوید کلانی


بررسی تاثیر بکارگیری دانشجویان عرصه در تیم آموزش بالینی ( طرح پیرمنتورینگ ) بر میزان استرس بالینی دانشجویان اتاق عمل

صفحه 12-19

مریم تولیت؛ مرضیه هلال بیرجندی


بررسی موانع رعایت معیارهای اخلاق حرفه ای در عملکرد پرستاری ازدیدگاه پرستاران بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان سراب (1398)

صفحه 20-25

رضا کریمی جوهنی؛ فریدون کریمی جوهنی؛ مریم حمداللهی میاندوآب؛ نرگس عباسی


ارائه مدل پیشنهادی دادن خبر بد به بیمار و خانواده بر اساس فرهنگ ایرانی –اسلامی: یک مطالعه هیبرید

صفحه 26-35

اکرم السادات سادات حسینی


تبیین تجربه های بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبت به حضور دانشجویان پزشکی بر اساس یک مطالعۀ تحلیل محتوا

صفحه 36-42

منصور تفویضی؛ الهام پرموز؛ محسن حجت؛ طاهره عبدیان؛ مهسا خرم کیش؛ ناصر حاتمی؛ نوید کلانی


نگرشی بر چالش‌های اخلاقی تجربه‌شده توسط پرستاران مراقبت از بیماران مبتلا به کووید 19

صفحه 43-53

ملیحه داودی؛ عباس حیدری


مقایسه عملکرد شغلی پرستاران، مبتنی برآیین اخلاق پرستاری در بخش مراقبت ویژه با بخش های عمومی درشهر اصفهان (1398)

صفحه 54-62

مهناز اناری؛ شایسته صالحی؛ محسن شهریاری


گزارش در مورد چالش تصمیم گیری اخلاقی، بر مبنای اصل رازداری در رابطه با مددجوی باردار به اعتیاد مواد مخدر

صفحه 63-67

آمنه مسعودی؛ فروغ فاروقی؛ فروزان اکرمی؛ لیلا جویباری؛ اکرم ثناگو


درک پرستاران اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گلستان از ارزش‌های حرفه‌ای (1396)

صفحه 68-75

علی اکبر آقایی نژاد؛ جواد گلیج؛ زهرا رویانی؛ زهرا سبزی؛ معصومه مهدوی فر


پژوهشی مقطعی در بررسی تأثیر دیدگاه اخلاق اسلامی بر نظام سلامت اداری با نقش میانجی سرمایۀ معنوی پرستاران در پاندمی کووید19 ( 1399)

صفحه 76-86

محمدامین ترابی؛ ارکیده حامدی؛ سیده معصومه غمخواری