دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، خرداد 1393 
تعیین مهم‌ترین علل ترخیص با رضایت شخصی از دیدگاه بیماران، در بیمارستان شهید رجایی گچساران در نیمسال اول 1392

صفحه 1-7

مریم روانی پور؛ سمیه توسل نیا؛ فائزه جهان پور؛ سمیه حسینی


عدالت آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی : چالش ها و راهبردها

صفحه 9-17

حجت اله یوسفی مقصود بیگی؛ مهدی کریمیار جهرمی


آموزش، اقدامی مؤثر در افزایش رضایت مندی بیماران از بی حسی نخاعی و کاهش بروز و شدت کمردرد در اعمال جراحی

صفحه 19-25

علی عباسی جهرمی؛ زینت محبی؛ فرخنده شریف؛ محمد علی سهم الدینی؛ مهرداد وثوقی؛ حمیده رئیسی


بررسی میزان رعایت کدهای اخلاق حرفه ای پرستاری در حیطه ی ارائه ی خدمات بالینی از دیدگاه بیماران

صفحه 27-33

فریده معارفی؛ طاهره اشک تراب؛ عباس عباس زاده؛ مجید علوی مجد؛ رسول اسلامی اکبر


اجرای دستورالعمل های پرستاری مبتنی بر شواهد و تأثیر آن بر کیفیت استانداردهای مراقبت پرستاری در بیماران بستری بخش مراقبت ویژه قلب

صفحه 35-42

خدیجه زمانی بابگهری؛ جمیله مختاری نوری؛ سید محمد خادم الحسینی؛ عباس عابدی


کنترل خشم از دیدگاه دین: راهکارهای نظری و عملی رعایت یک ضرورت برای بهداشت روانی و اخلاقی پزشکان و پرستاران

صفحه 43-48

محمد حسین مدبر؛ رسول اسلامی اکبر


بررسی نگرش دانشجویان کارورز پرستاری دربارۀ اتانازی در سال 1392

صفحه 49-55

لادن ناصح؛ رحیم علی شیخی؛ رسول جعفری؛ حسین رفیعی


بررسی موانع رعایت اخلاق حرفه ای در عملکرد پرستاران از دیدگاه مدیران پرستاری بیمارستان های شهر قم در سال 1392

صفحه 57-63

زهره قمری زارع؛ زهرا علیزاده برمی؛ حمیده سادات صادق الوعد؛ مجید اسماعیلی؛ منیره رموزی


کنترل خشم از منظر آموزه های دینی: راهکارهای نظری و عملی رعایت یک ضرورت برای بهداشت روانی و اخلاقی پزشکان و پرستاران

محمد حسین مدبر؛ رسول اسلامی اکبر