کلیدواژه‌ها = اخلاق
امکان سنجی استفاده از ابزار در اخلاق پزشکی؛ یک مطالعه مروری روایی

دوره 11، 3-4، مهر 1401، صفحه 15-22

علی اکبر شاکری؛ لطف الله دژکام؛ مجید توکل


نقش دانش اخلاقی در توسعه دانش پرستاری، یک مطالعه مروری روایی

دوره 11، 3-4، مهر 1401، صفحه 23-31

رقیه زردشت؛ بیتا کوشکی


رعایت شأن بیماران بخش‌های اورژانس از دیدگاه پرستاران و بیماران بر اساس پژوهش توصیفی

دوره 11، 1-2، فروردین 1401، صفحه 65-73

حمیدرضا حریریان؛ الهام محمودی؛ هادی حسنخانی


تبیین شاخص های اخلاق تدریس در اموزش علوم پزشکی :یک مطالعه ترکیبی

دوره 9، 3-4، مهر 1399، صفحه 86-94

10.52547/ethicnurs.9.3.4.86

لیلی مصلی نژاد؛ منصور تفویضی؛ محمد امین مرادیان


مروری روایتی بر طیف مصلحت در کاربرد دروغ مصلحت آمیز در مراقبت از بیمار

دوره 9، 1-2، فروردین 1399، صفحه 42-51

10.52547/ethicnurs.9.1.2.42

علیرضا نیکبخت نصرآبادی؛ سودابه جولائی؛ الهام نواب؛ مریم اسماعیلی؛ محبوبه شالی


تبیین تجربیات پرستاران و پزشکان نسبت به خود مراقبتی اخلاقی، در زمینه ی ارتباط حرفه ای آنان با یکدیگر، بر اساس پژوهشی پدیدار شناسی

دوره 9، 1-2، فروردین 1399، صفحه 70-82

10.52547/ethicnurs.9.1.2.70

ابوالفضل فرهادی


مقایسه دیدگاه پرسنل اتاق عمل و بیماران نسبت به میزان رعایت حریم خصوصی

دوره 8، 1-2، فروردین 1398، صفحه 14-20

10.52547/ethicnurs.8.1.2.14

مریم مردانی شورجه؛ راحله ثابت سروستانی؛ علی خانی جیحونی؛ عزیزالله دهقان


مقایسه آموزش اصول اخلاق پرستاری به دو روش مبتنی بر حل مشکل و آموزش مرسوم

دوره 7، 3-4، مهر 1397، صفحه 16-22

10.52547/ethicnurs.7.3.4.16

شهرام پیری؛ محمد عبدی؛ رباب محمدیان؛ مریم اسعدی


سهل انگاری و بی مبالاتی: گزارشی در حیطه قصور مراقبت پزشکی و پرستاری

دوره 6، 3-4، مهر 1396، صفحه 49-53

10.52547/ethicnurs.6.3.4.49

آمنه مسعودی


اخلاق در پژوهش بر روی زندانیان: یک مرور نظام مند

دوره 6، 1-2، فروردین 1396، صفحه 37-46

ناهید دهقان نیری؛ ترانه تقوی؛ تورج هراتی؛ عاطفه واعظی؛ محبوبه شالی


بررسی میزان هوش اخلاقی در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 9-16

10.52547/ethicnurs.5.3.3

مرضیه رئیسی؛ هدی احمری طهران؛ ساره باکویی؛ عصمت جعفربگلو؛ سمیه مومنیان؛ زهرا عابدینی


ارتباط بین رعایت آیین اخلاق حرفه ای با کیفیت ارائه مراقبت از دیدگاه کارکنان پرستاری

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 24-32

10.52547/ethicnurs.5.2.4

سوره خاکی؛ سیمین اسمعیل پورزنجانی؛ سهیلا مشعوف


جلوه های اخلاق و قانون در تجویز پرستاری: یک تحلیل محتوای کیفی

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 39-48

10.52547/ethicnurs.5.2.6

آذر درویش پور؛ سودابه جولایی؛ محمد علی چراغی


اهمیت اخلاق در آموزش و میزان رعایت آن از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-7

10.52547/ethicnurs.5.1.1

فاطمه فرحبخش؛ عصمت نوحی؛ فرزانه ذوالعلی


رابطه بین هوش اخلاقی و سازگاری اجتماعی با شیوه های مقابله استرس در دستیاران تخصصی پزشکی دانشگاه های تهران در سال 1394

دوره 4، شماره 4، دی 1394، صفحه 33-41

سمانه مشرقی کاویجانی؛ آناهیتا خدابخشی کولایی؛ رحیم حمیدی پور؛ لیلی مصلی نژاد


شالوده صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری در کارآموزی عرصه و ارائه ی مراقبت های انسانی بیمارمحور

دوره 2، شماره 4، دی 1392، صفحه 51-59

مینا جوزی؛ زهره ونکی؛ عیسی محمدی


الگوهای برتر اخلاق در آموزش علوم پزشکی ایران: قبل و بعد از ظهور اسلام

دوره 2، شماره 3، مهر 1392

فرشته عادل مشهدی سری؛ محبوبه خادم ابوالفضل؛ غلامرضا عطایی


ضرورت اخلاقی تغذیه با شیر مادر و تاثیر آن در احیای حقوق نوزاد حاصل از روش های نوین باروری

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 29-43

لیلا نیک روز؛ مصطفی بیژنی؛ شهناز کریمی