دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، دی 1394 
اولویت های درس اخلاق پزشکی از دیدگاه مدرسین دانشگاه علوم پزشکی شیراز و جهرم در سال 1391

صفحه 1-7

سید اسماعیل مناقب؛ یحیی صادقی مزیدی


تأثیرتوانمند سازی مادران برکودکان مبتلا به سرطان (تحت شیمی‌درمانی ) برای پیشگیری از عوارض گوارشی

صفحه 9-16

حمیده الهی عسگرآباد؛ حمیدرضا بهنام وشانی؛ فاطمه حشمتی نبوی؛ زهرا بدیعی


بررسی نگرش پرستاران نسبت به مراقبت‌های پایان عمر در بیمارستان های تامین اجتماعی استان گلستان

صفحه 17-23

حمید حجتی؛ سمیه ارازی؛ ناهید مظفری؛ زهرا قزلسفلی؛ گلبهار آخوندزاده؛ نفیسه حکمتی پور؛ جمیله میرزاعلی


تاثیر تبیین جنبه قداست ­شناختی آیه شریفه "و نفخت فیه من روحی" بر عملکرد کار با ونتیلاتور در دانشجویان هوشبری

صفحه 25-31

منصور سلطانی؛ محمدرضا حاجی آبادی؛ یحیی محمدی؛ سید مصطفی محسنی زاده؛ اکرم خزاعی


رابطه بین هوش اخلاقی و سازگاری اجتماعی با شیوه های مقابله استرس در دستیاران تخصصی پزشکی دانشگاه های تهران در سال 1394

صفحه 33-41

سمانه مشرقی کاویجانی؛ آناهیتا خدابخشی کولایی؛ رحیم حمیدی پور؛ لیلی مصلی نژاد


بررسی ابعاد حسابرسی اخلاقی در پرستاران بخش­های مراقبت ویژه

صفحه 43-50

سمیه محمدی؛ فریبا برهانی؛ مصطفی روشن زاده


بررسی تأثیرآموزش تئوری محور بر رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت های ادراری

صفحه 51-59

مهدی ناخدایی زاده؛ آرش سلحشوری؛ فاطمه رییسی دهکردی؛ مصطفی جیبا


بررسی همسویی رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی و هوش معنوی با رفتار اخلاقی پرستاران

صفحه 61-68

جمال عاشوری


بررسی نگرش پرستاران نسبت به مراقبت از بیمار در حال مرگ در بیمارستان های تامین اجتماعی استان گلستان

حمید حجتی