دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، دی 1392 
موانع برقراری ارتباط موثر پرستار- بیمار از دیدگاه پرستاران

صفحه 1-6

سمیه رمضانلی؛ مرضیه کارگر جهرمی؛ ملیحه طالبی زاده؛ لیلا طاهری؛ راضیه زاهدی


تأثیر آموزش سبک زندگی بر آگاهی و عملکرد بیماران مبتلا به پرفشاری خون

صفحه 7-12

مهدی کریمیار جهرمی؛ حجت اله یوسفی مقصود بیگی؛ افضل شمسی؛ سعید حمیدی زاده؛ شبنم زر افشار؛ میترا صادقی؛ مریم چرخ انداز


راه کارهای موثر در بهبود رعایت اخلاق حرفه ای : ارائه بهترین راه کار عملیاتی

صفحه 13-19

علی دهقانی؛ مرتضی شمسی زاده


حریم و خلوت یکی از ابعاد کرامت انسانی در پرستاری

صفحه 21-27

حجت الله یوسفی مقصود بیگی؛ مژگان نادری؛ محمدرضا تاجمیری؛ رضا دریا بیگی


تکریم مراقبتی و اخلاق محوری، تسهیل گرهای رضایتمندی بیماران مولتیپل اسکلروزیس

صفحه 31-42

رضا مسعودی؛ حیدر علی عابدی؛ پروین عابدی؛ سید احسان محمدیانی نژاد


تأثیر آموزش پرستاری مبتنی بر شواهد برتصمیم گیری بالینی پرستاران

صفحه 43-49

عصمت نوحی؛ اسماء عبدالله یار؛ طیبه فصیحی هرندی


شالوده صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری در کارآموزی عرصه و ارائه ی مراقبت های انسانی بیمارمحور

صفحه 51-59

مینا جوزی؛ زهره ونکی؛ عیسی محمدی


بررسی درک از دیدگاه جو اخلاقی و ارتباط آن با خصوصیات دموگرافیک پرستاران

صفحه 61-67

سیامک محبی؛ زهره قمری زارع؛ نسیم رسولی