کلیدواژه‌ها = دانشجویان
آموزش دانشجویان یکی از مصادیق باقیات الصالحات

دوره 12، 1-2، فروردین 1402، صفحه 3-4

فرشته عراقیان مجرد؛ طاهره یعقوبی


دانش دانشجویان در مورد احیای قلبی - ریوی : مروری روایی بر مطالعات انجام شده در ایران

دوره 11، 3-4، مهر 1401، صفحه 74-80

طیبه زارعی؛ مجید وطن خواه؛ سمیرا زنبق؛ بی بی منا رضوی؛ پوریا ادیبی


تبیین تجارب بالینی دانشجویان هوشبری و اتاق عمل از اخلاق حرفه ای در اتاق عمل: یک مطالعه کیفی

دوره 11، 1-2، فروردین 1401، صفحه 74-88

سمانه عبیری؛ مهسا خرم کیش؛ مجتبی زینی؛ طاهره عبدیان؛ نوید کلانی


تبیین تجربه های بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبت به حضور دانشجویان پزشکی بر اساس یک مطالعۀ تحلیل محتوا

دوره 10، 1-2، فروردین 1400، صفحه 36-42

منصور تفویضی؛ الهام پرموز؛ محسن حجت؛ طاهره عبدیان؛ مهسا خرم کیش؛ ناصر حاتمی؛ نوید کلانی


بررسی مقایسه‌ای تأثیر آموزش بر اساس نظریه‌های فرانظری و رفتار برنامه‌ریزی شده بر میزان مصرف شیر و لبنیات در میان دانشجویان

دوره 8، 1-2، فروردین 1398، صفحه 21-28

10.52547/ethicnurs.8.1.2.21

ابوالفضل فرهادی


بررسی جو اخلاقی اتاق عمل از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل و هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جهرم: یک مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1397

دوره 5، شماره 4، دی 1395، صفحه 26-33

10.52547/ethicnurs.5.4.26

نوید کلانی؛ منصور تفویضی


بررسی میزان هوش اخلاقی در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 9-16

10.52547/ethicnurs.5.3.3

مرضیه رئیسی؛ هدی احمری طهران؛ ساره باکویی؛ عصمت جعفربگلو؛ سمیه مومنیان؛ زهرا عابدینی


بررسی سهم علل عدم رضایت مندی تحصیلی دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی از رشته خود در دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 1392

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 48-54

10.52547/ethicnurs.5.2.7

علی دهقانی؛ رسول بهارلو؛ سهیلا کشاورزی؛ سوره خاکی؛ امیرحسین رضازاده مستقیمی؛ فروغ فرخ ابادی؛ زهرا زارعی


تاثیر تبیین جنبه قداست ­شناختی آیه شریفه "و نفخت فیه من روحی" بر عملکرد کار با ونتیلاتور در دانشجویان هوشبری

دوره 4، شماره 4، دی 1394، صفحه 25-31

منصور سلطانی؛ محمدرضا حاجی آبادی؛ یحیی محمدی؛ سید مصطفی محسنی زاده؛ اکرم خزاعی


سبک‌های یادگیری فیزیولوژیکی و رابطه‌ی آن با پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دوره 3، شماره 4، دی 1393، صفحه 1-7

یحیی محمدی؛ سیما کاظمی؛ محمد رضا رئیسون؛ محمدرضا حاجی آبادی


وضعیت آموزش بالینی رشته ی کارشناسی اتاق عمل از نظر دانشجویان و مربیان این رشته در دانشگاه های علوم پزشکی استان سمنان

دوره 3، شماره 3، مهر 1393، صفحه 39-46

سعید خزایی جلیل؛ ربابه ربابه زروج حسینی2؛ علی عباس


رابطه ی بین هوش معنوی با خلاقیت دانشجویان علوم پزشکی کاشان

دوره 3، شماره 2، تیر 1393

حمید رحیمی؛ راحله حسن پور


دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم در مورد رعایت اخلاق حرفه ای اساتید در حوزه ی بالینی

دوره 3، شماره 2، تیر 1393، صفحه 55-63

زهره بادیه پیمای جهرمی؛ نحله پرندآور؛ عباس احمدی وسمه جانی؛ رسول اسلامی اکبر؛ حمید رضا دولتخواه؛ عفیفه رحمانیان؛ فریبا رحیمی فرودی؛ زهرا فولادی؛ نوید کلانی؛ حقایقی


چالش های کنفرانس های کلاسی دانشجویان: یک مطالعه کاربردی

دوره 2، شماره 3، مهر 1392

زهره بادیه پیما؛ رسول اسلامی اکبر