کلیدواژه‌ها = پرستار
بررسی ارتباط بین هوش اخلاقی و نگرش نسبت به ایمنی بیمار در پرستاران شاغل در بیمارستان آموزشی شهرستان دزفول ( 1400)

دوره 11، 1-2، فروردین 1401، صفحه 9-18

وحید خیراندیش؛ فرزانه محمدنژاد؛ هادی بهرامی؛ مائده طیب پور


رعایت شأن بیماران بخش‌های اورژانس از دیدگاه پرستاران و بیماران بر اساس پژوهش توصیفی

دوره 11، 1-2، فروردین 1401، صفحه 65-73

حمیدرضا حریریان؛ الهام محمودی؛ هادی حسنخانی


مقایسه تاثیر آموزش استانداردهای حفاظت مدیریت خدمات شیمی درمانی، به وسیله کتابچه و برنامه تلفن همراه بر آگاهی و پیروی پرستاران

دوره 10، 3-4، مهر 1400، صفحه 79-86

مهدی موذنی؛ مریم مقیمیان؛ نرگس صادقی؛ مینا محمدی


تبیین چالش های آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران : تحلیل محتوای کیفی

دوره 9، 3-4، مهر 1399، صفحه 9-16

10.52547/ethicnurs.9.3.4.9

سمیه قاسمی پنجاه؛ پرند پورقانع؛ مریم رجب پورنیکفام؛ فاطمه محمدی نخجیری


بررسی تاثیر آموزش اصول اخلاق حرفه‌ای در نگرش مدیران بالینی پرستاری به فرهنگ ایمنی بیمار

دوره 9، 3-4، مهر 1399، صفحه 26-37

10.52547/ethicnurs.9.3.4.26

علی صدرالهی؛ معصومه باقرپور؛ حسین دائی زاده


بررسی همسویی هوش اخلاقی و رضایت شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان افشار یزد سال 1396

دوره 9، 3-4، مهر 1399، صفحه 72-78

10.52547/ethicnurs.9.3.4.72

بهروز پاک چشم؛ مریم دهقان؛ زهره کلانی؛ ایمانه باقری


دیدگاه پرستاران در مورد رفتار نامحترمانه در بالین در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دوره 9، 3-4، مهر 1399، صفحه 79-85

10.52547/ethicnurs.9.3.4.79

لیلا رفیعی وردنجانی؛ کبری نوریان


تبیین تجربیات پرستاران و پزشکان نسبت به خود مراقبتی اخلاقی، در زمینه ی ارتباط حرفه ای آنان با یکدیگر، بر اساس پژوهشی پدیدار شناسی

دوره 9، 1-2، فروردین 1399، صفحه 70-82

10.52547/ethicnurs.9.1.2.70

ابوالفضل فرهادی


مقایسه آموزش اصول اخلاق پرستاری به دو روش مبتنی بر حل مشکل و آموزش مرسوم

دوره 7، 3-4، مهر 1397، صفحه 16-22

10.52547/ethicnurs.7.3.4.16

شهرام پیری؛ محمد عبدی؛ رباب محمدیان؛ مریم اسعدی


بررسی مقایسه ای نگرش پرستاران و دانشجویان کارآموز در عرصه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان به معنویت و مراقبت معنوی در سال 93

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 8-15

10.52547/ethicnurs.5.2.2

اکرم ثناگو؛ عابد نوری؛ لیلا جویباری؛ مریم عظیمی؛ مهین ادیب؛ عبدالحلیم رجبی


خطاهای اخلاقی در پرستاران بیمارستان شهید بهشتی یاسوج در سال 1393

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 16-23

10.52547/ethicnurs.5.2.3

عصمت نوحی؛ محمد ذوالعدل؛ ابوالفضل دهبانی زاده؛ حسن عبیدی؛ جلال پوران فرد


مروری بر عوامل مؤثر بر کرامت انسانی ادراک شده بیماران

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 9-17

10.52547/ethicnurs.5.1.9

شهین طاقی


بررسی برخی عوامل موثر بر فراوانی اشتباهات دارویی از دیدگاه پرستاران در بیمارستان های آموزشی ایلام در سال 1394

دوره 4، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 41-48

حامد توان؛ رستم منتی؛ یحیی یاری؛ افشار حاتمی


بررسی پریشانی اخلاقی در پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه مرکز قلب شیراز در سال 1392

دوره 4، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 49-56

ناهید توکل؛ زهرا ملازم


بررسی همبستگی بین وقوع تأخیر در ارائه مراقبت به بیمار و شرایط محیط کار پرستاران

دوره 4، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 67-75

محبوبه شالی؛ سودابه جولائی؛ منصوره سپهری نیا؛ عباس هوشمند؛ حمید حقانی


بررسی همبستگی تعهد سازمانی با حساسیت اخلاق حرفه‌ای در پرستاران غرب استان گلستان

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 25-32

علی صدرالهی؛ زهرا خلیلی


بررسی هوش اخلاقی پرستاران بیمارستان های شهر کاشان در سال 1394

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 59-66

محمد امینی؛ حمید رحیمی؛ هانیه گودالی؛ مرجان منتظر


ارتباط مشخصات دموگرافیکی و نگرش پرستاران بخش کودکان شرکت کننده در دوره ی آموزشی مراقبت از بیماران روبه مرگ در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 3، شماره 3، مهر 1393، صفحه 1-7

علی ضرغام بروجنی؛ سید حمید سید باقری؛ احمد رضا صیادی؛ مجید نوروزی بهجت؛ فریبا مظهری؛ لیلا سلطانی


بررسی دیدگاه پرستاران بیمارستان دکتر مسیح دانشوری تهران درباره ی عوامل مؤثر در برقراری ارتباط بین پرستاران و بیماران

دوره 3، شماره 3، مهر 1393، صفحه 47-53

بهشته جبلی؛ الهام قازنجایی


خشونت کلامی و فیزیکی علیه پرستاران در بیمارستان های شهر سبزوار در سال 1393

دوره 3، شماره 2، تیر 1393، صفحه 29-35

شهربانو طالبی؛ فاطمه رهنما رهسپار؛ سمیه طالبی؛ هادی شهرآبادی؛ احسان صفاری


بررسی میزان رعایت کدهای اخلاق حرفه ای پرستاری در حیطه ی ارائه ی خدمات بالینی از دیدگاه بیماران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 27-33

فریده معارفی؛ طاهره اشک تراب؛ عباس عباس زاده؛ مجید علوی مجد؛ رسول اسلامی اکبر


موانع برقراری ارتباط موثر پرستار- بیمار از دیدگاه پرستاران

دوره 2، شماره 4، دی 1392، صفحه 1-6

سمیه رمضانلی؛ مرضیه کارگر جهرمی؛ ملیحه طالبی زاده؛ لیلا طاهری؛ راضیه زاهدی


تأثیر آموزش پرستاری مبتنی بر شواهد برتصمیم گیری بالینی پرستاران

دوره 2، شماره 4، دی 1392، صفحه 43-49

عصمت نوحی؛ اسماء عبدالله یار؛ طیبه فصیحی هرندی


مقایسه نگرش دانشجویان پرستاری ابتدای تحصیل با دانشجویان سال آخر دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه شیراز نسبت به اخلاق حرفه ای (1391)

دوره 2، شماره 3، مهر 1392

احمد کلاته ساداتی؛ حمزه صالح زاده؛ سرور همتی؛ منیژه درویش؛ راضیه ایلوان کشکویی


بررسی عوامل موثر بر اشتباهات دارویی آسیب زننده به بیماران از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشکده علوم پزشکی آبادان در سال 1390

دوره 2، شماره 3، مهر 1392

نوراله طاهری؛ مجتبی رشیدی اوندی؛ حمید حجتی؛ زهرا گرجیان